Organizacje rowerowe

Masa krytyczna - nieformalny ruch społeczny. Polega na organizowaniu spotkań jak największej liczby rowerzystów i ich wspólnym przejeździe po mieście. Spotkania maja na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa i władz na ignorowanych zazwyczaj rowerzystów. Przejazd tak licznej grupy przez miasto powoduje spowolnienie lub wstrzymanie ruchu samochodowego i przejęcie "władzy" nad ulicą przez rowerzystów. Została zapoczątkowana w 1992r w San Francisco.Miasta dla rowerów to ogólnopolska sieć organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz praw rowerzystów i popularyzacji roweru jako środka transportu w mieście. Powstała w 1995 roku w KrakowieGdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno - Promocyjny Podstawowym założeniem tego projektu jest wbudowanie w Gdańsku 30,7 km dróg rowerowych oraz 70 km ulic uspokojonego ruchu. Jest wdrażany w ramach bezzwrotnego grantu, jaki Gdańsk otrzymał z Funduszu Środowiska GlobalnegoSekcja rowerzystów miejskich organizuje demonstracje i inne imprezy rowerowe, uczestniczy w spotkaniach z władzami miasta i projektantami dróg rowerowych, współpracuje z mediami i prowadzi działalność wydawniczą